ŠOKIŲ PROGRAMA

Ši programa yra aktuali visavertės ir aktyvios asmenybės augimui. Šiuolaikinės visuomenės opi problema – mažas mokinių fizinis aktyvumas, pasyvus gyvenimo būdas. Aktyvaus laisvalaikio, bei naujų meninių įgūdžių dermė skatintų mokinių fizinį aktyvumą ir sudarytų palankias sąlygas įgyti sporto ir meno kompetencijų.

Ši programa skirta  norintiems aktyviai ir įdomiai leisti laiką, puoselėti sveikatą, užsiimti sportu ir menu. Programa apima meninį ir sportinį ugdymą.

Programos paskirtis - suteikti pagrindines šokio žinias, ugdyti bendrą sąmoningumo ir aktyvumo supratimą, estetikos suvokimą, sistemingo nuoseklumo, racionalaus fizinio ir poilsio krūvio kaitaliojimą, plėtoti sporto ir meno kompetencijas, būtinas tenkinant praktinio gyvenimo poreikiams.

Programa siekiama ugdyti jauną žmogų, kuriam šokis taptų svarbia gyvenimo dalimi.

Šokis formuoja gražią laikyseną, eiseną, ugdo asmenybę. Šokio raiškos ugdymu siekiama suteikti galimybę kiekvienam moksleiviui atsiskleisti savo kūno ir šokio raiškos kūryboje, atverti kelią į kūno judesio grožį, išbandyti choreografinius gabumus, skatinti moksleivio meninę brandą.

Programa padės integruotis į darbo rinką: moksleiviai galės toliau siekti šokio specialybės aukštumų, tapti sportininkais ar treneriais, taip pat įgytos bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdys moksleivių charakterio savybes  būtinas 21a. darbo rinkai – tikslo siekimas, fizinio krūvio ir laisvalaikio derinimas ir kt.